โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )      
 
 
นายเผดิม  รัตถา
ผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพม. เขต 41
สำนักงาน(สพฐ.)
สพป.กำแพงเพชร
E-Office สพท.
ทางด่วนหนังสือราชการ
 กระดานข่าว สพท.
Nectec
เว็บครูไทย
 

 
 
 
หนังสือ/เอกสารภายใน
1. แบบรายงานการไปอบรมสัมมนา ุ
2. ใบ ลา/หยุด ราชการ
3. ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
4. ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
5. แบบเขียนโครงการ/ประเมิน
6. เอกสารขออนุญาตไปราชการ
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

วันอาเซียน ปี 2557
วันแม่แห่งชาติ 2557
ประเมินมาตรฐานภายในสถานศึกษา
 

ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2557
 

โครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยการนวดแผนไทย
 

 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง 2557
ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงาน
แบบประเมินตนเอง เศรศฐิกจพอเพียง
แบบในการเขียนโครงการปี 57
 
 
    
 
แบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
     
 
 
     
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เข้าสู่ระบบเว็บศิษย์เก่า
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนนิคมฯ ๑
โรงเรียนนิคมฯ ๒
โรงเรียนนิคมฯ ๓
โรงเรียนนิคมฯ ๔
โรงเรียนนิคมฯ ๕
โรงเรียนวชิรปราการ
โรงเรียนกำแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกำแพง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:inhan_2550@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
s